ESCI-UPF

Decidir entre negocis i màrqueting

La tria d’optatives al GNMI garanteix transversalitat en el coneixement

  • 11/04/2019
  • 4 mins reading time
Foto: Arxiu ESCI-UPF

El Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals té una estructura senzilla: dos anys inicials amb assignatures bàsiques i obligatòries per donar pas a l’optativitat a tercer i quart. Però aquesta especialització és relativa, la formació és prou transversal i permet a l’alumne treballar en qualsevol departament de qualsevol empresa.

Tots els alumnes, arribats el tercer trimestre de segon, han de plantejar-se què volen fer: optar per Negocis o decantar-se pel Màrqueting. És una aposta, com dèiem, relativa, perquè al final la diferència és escassa: 8 ECTS o, el que és el mateix, dues assignatures. Matisos en una formació pensada per permetre una elevada complementarietat, transversalitat i mobilitat en la trajectòria professional de tots i cadascun dels graduats. Al final, tots tindran capacitat per treballar en qualsevol departament d’una organització empresarial que tingui activitat internacional.

Ara bé, és indubtable que cada alumne és un món, que cada estudiant té en ment unes idees, anhels, gustos i desitjos que l’optativitat permet desenvolupar i potenciar. Del que es tracta és que, amb calma, reflexió i un punt d’assessorament, cadascú sigui capaç de triar, entre totes les assignatures, aquelles que complementen millor el seu potencial i les seves habilitats.

Tal i com cada any s’explica de manera col·lectiva i després individualitzada, a través de la figura dels tutors, els dos perfils tenen, per defecte, unes característiques associades que tot futur professional hauria de conèixer.

Negocis

Per exemple, en el cas de Negocis, les sortides professionals van encaminades a treballar, d’una banda, en àmbits estratègics que comporten un profund coneixement de l’entorn internacional i de l’empresa; de l’altra, en àmbits relacionats amb l’operativa internacional.

En el cas dels primers, es requereix persones que tinguin unes habilitats molt concretes: alta capacitat comunicativa, empatia per entendre i negociar amb persones amb altres mentalitats i maneres de ser, així com la maduresa i coneixement per planificar, programar i executar plans d’acció comercial. Les empreses, tant en departaments de Compres com en Vendes, esperen comptar amb persones compromeses, orientades a aconseguir resultats, amb elevades capacitats d’autonomia, tot i que també es valora la capacitat de treball en equip. No cal dir que són feines on els idiomes són importants, que ha d’agradar, i molt, viatjar i passar molt temps fora de casa i que, sense capacitat comercial i comunicativa, no hi ha res a fer.

Pel que fa a posicions relacionades amb l’operativa internacional, el ventall és molt ampli: abraça des del departament de Finances i banca (pagaments i cobraments, cobertures de risc, etc.) a Operacions (planificar i gestionar enviaments, transport i logística, entre altres). Les empreses necessiten, en aquests casos, persones analítiques i metòdiques, profundament organitzades, que sàpiguen fer seguiments de nombroses operacions en marxa, que coneguin en tot moment on es troba una determinada mercaderia i quins problemes poden sorgir a cada pas de l’operativa. Han de ser professionals, en aquest sentit, resolutius, amb cintura, coneixedors de legislacions variades, de certificacions i homologacions específiques segons el producte i el mercat, que tinguin una orientació a l’eficiència, la productivitat i l’optimització de costos.

Màrqueting

En la segona branca d’especialització del GNMI, la del Màrqueting, existeixen també dos itineraris prou diferenciats però absolutament complementaris: d’una banda, el més estratègic, on l’important és saber definir quines necessitats tenen els consumidors i com l’empresa ha de donar resposta a través de nous productes o serveis; de l’altra, un perfil molt més analític, que domini les eines d’anàlisi per interpretar la informació disponible que totes les empreses tenen al seu abast. En aquest sentit, aquesta darrera branca, sempre minoritària entre els alumnes, és, de llarg, la que més creixement de la demanda està tenint entre les empreses.

Existeix un fals mite conforme entre el primer itinerari i el segon del màrqueting, la diferència són els números. Res més lluny de la realitat. Per detectar les noves necessitats dels consumidors, s’ha de saber interpretar estudis de mercat (o també fer-los) i, per exemple, també elaborar estratègies de pricing segons el valor i posicionament que volem que el nostre producte o servei tingui en relació als de la competència. És a dir, que la interpretació i el càlcul són sempre necessaris per a qualsevol empresa i/o treballador. És veritat, però, que en altres moments, com en el de la promoció, en feines on la comunicació i la publicitat són més importants, la creativitat i el dinamisme són determinants. Però també la capacitat de planificació, de contacte amb proveïdors i elaboració i control de pressupostos. En definitiva, el màrqueting és tan ampli, que els coneixements han de ser igualment transversals.

Tot i així, en els darrers anys hi ha tres àmbits on hi ha hagut una veritable revolució. El primer, el màrqueting digital. La irrupció de les noves tecnologies, d’Internet, del mòbil i de les xarxes socials, han creat una demanda molt forta de nous professionals. Aquests necessàriament han d’entendre el funcionament de la psique del nou consumidor: més anàrquic i impulsiu, acostumat a la immediatesa i a un discurs pla i directe. Saber com donar-nos a conèixer i com posicionar-nos, així com quines xarxes s’han d’utilitzar segons el posicionament del producte o servei és cabdal.

El segon àmbit on hi ha hagut profunds canvis ha estat la revolució en el món de la distribució: s’ha democratitzat perquè s’ha trencat la tradicional diferència entre productors i distribuïdors i també per la fusió de l’on i l’off line. Conèixer els diferents canals, quan utilitzar-los i quins costos i requisits logístics i operatius són necessaris, és determinant.

I, per últim, amb l’arribada de la digitalització de la societat, les empreses han quedat inundades de dades. Saber com treballar-les, com aplicar les eines i programes disponibles, així com convertir aquest anàlisi en el centre de l’estratègia futura de les empreses per millorar la productivitat i, en definitiva, la competitivitat, permetrà als alumnes aconseguir una ràpida i exitosa inserció en el món laboral.

Tot i així, cal recordar que tots els graduats tenen una formació, com dèiem abans, perfectament transversal, que les diferències optatives de Negocis i Màrqueting, segons quina sigui l’elecció d’especialització, és només de dues assignatures i que, en definitiva, del que es tracta amb l’elecció d’aquestes assignatures és potenciar aquelles habilitats que permetran una millor inserció en el món laboral.

We also recommend you