Bioinformatics ESCI-UPF

Gènere i ciència

Un debat que va presentar causes i solucions

Un moment de la conferència al Campus del Mar / Foto: Arxiu ESCI-UPF

En el marc del Dia de les Nenes a la Ciència i el Dia Internacional de les Dones, des de la Càtedra Mango de Responsabilitat Social Corporativa d'ESCI-UPF, el passat dilluns 18 de febrer va tenir lloc la xerrada "Gender and Science: The importance of intersectional feminism in the Academia" realitzada pel grup WITsCH (Women In Technology, Science and Humanities).

Les ponents de la xerrada, les doctorands del Department of Information and Communication Technologies (DTIC-UPF) de la UPF, Elisa Ruiz Tada i Irene Torres, van fer una presentació centrada en els estudis existents sobre la situació actual de la desigualtat de gènere en la ciència fent especial èmfasi en les diferents bretxes que afronten les dones en aquest àmbit que són principalment de finançament, de lideratge, de visibilitat i de salari.

Així mateix, van presentar les causes d’aquestes bretxes entre les que podem destacar principalment els estereotips de gènere i l’existència d’un ambient hostil que té exigències i càrregues de treball extres per a les dones científiques. Les ponents també van presentar el concepte de «feminisme interseccional» pel qual entenen que si es vol incloure a les dones de manera efectiva, s’han de considerar les discriminacions per raça, classe, immigració, orientació sexual i identitat de gènere i estat parental, que actuen al costat del sexisme de manera intricada.

Les ponents van exposar quines accions es poden dur a terme per revertir aquesta situació. A nivell col·lectiu van destacar la promoció de la igualtat de gènere i de raça, l’organització de tallers i jornades sobre diversitat, assetjament, l’establiment de criteris objectius en els processos de contractació, desmasculinitzar el que es considera «ser una persona científica», entre d’altres. Pel que fa a l’organització de seminaris i conferències, van mencionar la importància de dur a terme accions afirmatives, promoure la paritat entre les persones ponents, implementar un codi de conducta, tenir un comitè organitzatiu paritari, entre d’altres. A nivell individual, les accions que proposen abracen un ampli ventall que va des de l’ús correcte i inclusiu del llenguatge, establir criteris objectius per valorar la feina feta i denunciar els assetjaments, entre molts d’altres.

L’activitat va concloure després d’un intercanvi d’opinions arran dels arguments presentats durant la xerrada.

We also recommend you