Business

El comerç electrònic, a l’alça

Les dades certifiquen un creixement del 30%

  • 07/01/2019
  • 1 min reading time
Foto: Shutterstock

El comerç electrònic continua creixent a un ritme envejable. El segon trimestre de l’any passat es van facturar a Espanya 9.300 MEUR. Això significa un 27,2% més en relació al mateix període de 2017, segons la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Val a dir que aquestes xifres no inclouen l’època de l’any on es concentren de manera creixent una part important de les vendes anuals per a molts sectors, com la moda i l’electrònica de consum, el Black Friday, el Cyber Monday i la campanya nadalenca.

El que sí certifiquen les dades de la CNMC és el creixement exponencial que està vivint al nostre país l’e-commerce. Així, davant dels 9.300 MEUR del 2018, fa 5 anys, al 2013, les vendes superaven per poc els 3.000 MEUR. O el que és el mateix: en un lustre, s’han triplicat. Ha estat, doncs, un creixement sostingut a la vegada que exponencial.

Durant el segon trimestre, el turisme i el transport aeri sumaven una quarta part de les vendes, seguit per la moda (5,5%). En canvi, si parlem segons el nombre de transaccions, hi ha notables variacions i una gran atomització: el sector que mou més operacions és el del transport terrestre de viatgers (7,7%), seguit pels jocs d’atzar i les apostes (7%) i, en tercera posició, la venda de discs, llibres, diaris i articles de papereria (6%).

L’informe de la CNMC també recull la segmentació geogràfica de l’operativa. Les webs amb seu a Espanya han aconseguit fer-se amb el 52,4% dels ingressos, mentre que el 47,6% restant van ser operacions fetes des del conjunt de l’Estat amb webs de comerç electrònic estrangeres.

Tot i així, l’estudi posa de manifest que el comerç electrònic té saldo net negatiu (la diferència entre el que es compra des de l’estranger a webs espanyoles i el que es compra des d’Espanya a tercers) amb un dèficit de 2.652 MEUR.

D’aquesta activitat del comerç electrònic transfronterer, la pràctica totalitat de les vendes que es duen a terme a Espanya tenen com a destí la Unió Europea (el 93%), un 2,5% tenen com a destí la resta d’Europa, Àfrica i l’Orient Mitjà; un 2,2% els EUA i un insignificant 0,2%, l’Amèrica Llatina. De la mateixa manera, quasi tres quartes parts (71,4%) de les compres que fan els consumidors espanyols procedeixen també de la Unió Europea.

We also recommend you