ESCI-UPF

GNMI 2017-18, graduats i amb feina

  • 17/02/2018
  • 1 min reading time

L’objectiu dels estudis universitaris és obtenir una bona formació que doni accés al món laboral. La possibilitat i la facilitat de trobar feina són algunes de les idees principals que determinen l'elecció de la seva formació.

Les dades d’inserció laboral del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals (GNMI) de la promoció del 2017 són envejables: el 88% dels graduats tenia feina sis mesos després d’acabar els seus estudis (el 48% va acabar el grau amb feina; un 29% va trigar menys d’un mes; un 16% va trobar feina entre 1 i 3 mesos després d’acabar; i el 7% restant va trigar entre 4 i 6 mesos).

Un aspecte significatiu d’aquest èxit són les pràctiques obligatòries que es duen a terme durant el tercer curs. Un 12% dels alumnes va aconseguir la seva primera feina a l’empresa on van fer les pràctiques curriculars i un 20% la va trobar gràcies a les pràctiques extra curriculars fetes durant el quart curs, aquestes voluntàries.

Altres vies per aconseguir la primera feina han estat el networking personal i familiar (16%), la borsa de feina d’Alumni d’ESCI-UPF (11%) i la resta, tret d’algun cas de creació d’empresa i borses de treball institucionals, han aconseguit la seva primera feina mitjançant llocs especialitzats en Recursos Humans a Internet (Infojobs, LinkedIn, etc.).

Aquestes dades són força contundents per elles mateixes. Però si entrem a analitzar els aspectes qualitatius de l’entrada al món laboral d’aquests graduats, segueixen sent unes dades més que satisfactòries.

Si ens fixem en el tipus de contracte, gairebé un terç dels estudiants que treballen tenen un contracte indefinit, un 27% tenen contracte temporal i un 40% de pràctiques. Si mirem on estan treballant, el 82% ho estan fent a Catalunya, el 3% a la resta d’Espanya i el 15% a l’exterior. Pel que fa a departaments, un 39% dels nostres graduats estan al departament de màrqueting, un 17% a operacions i un altre 17% a import-export. Si analitzem els sectors, trobem que la transversalitat dels estudis de GNMI també es reflecteix en aquest resultat: retail (23%), serveis (21%), indústria (14%), comunicació i màrqueting (13%) i auditoria i consultoria (11%).

Sens dubte, totes aquestes xifres no deixen indiferents: són un èxit per a la institució, però especialment per als alumnes qui, ja graduats, són professionals en actiu.

We also recommend you