Bioinformatics

Un xip contra les infeccions per bacteris

Xip bacteris
Eduard Torrents i Núria Blanco, investigadors de l’IBEC i creadors de BiofilmChip. / Foto: Agencia SINC - IBEC

L’IBEC ha creat un dispositiu que permet reproduir biofilms en laboratori, el que obre la porta a desenvolupar tractaments personalitzats que acabin amb les infeccions bacterianes.

S’estima que el 2050 moriran 10 milions de persones per causa d’infeccions bacterianes cròniques. La previsió, del Centro Nacional de Medicina y Salud Global, s’explica, entre d’altres, per l’abús d’antibiòtics que fa que els bacteris siguin cada vegada més resistents i que les infeccions es cronifiquin.

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), al laboratori d’Eduard Torrents, ha desenvolupat BiofilmChip, un dispositiu que permet duplicar una infecció crònica al laboratori per trobar-ne una cura i fins detectar resistències o sensibilitats a antibiòtics.

Quin és el problema?

El mal ús i abús d’antibiòtics, juntament amb infeccions cròniques causades per biofilms han fet que augmentin les resistències bacterianes.

Moltes infeccions cròniques produïdes per bacteris s’agafen en hospitals. A través de ferides en una intervenció, per catèters, intubacions, etc. Els bacteris entren al cos d’un pacient i creen un ecosistema (biofilm) on es fan fortes.

La manera de combatre-ho fins ara era aïllant una mostra de la infecció, descartant les bactèries minoritàries i lluitant contra les predominants. És a dir, cultivant els bacteris per separat. Però aquests reaccionen de manera molt diferent als antibiòtics si estan aïllats o formen part d’un biofilm.

BiofilmChip, la solució

El dispositiu que ha desenvolupat l’equip d’Eduard Torrents i que s’ha publicat a la revista de Nature Biofilms and Microbiomes és una matriu que permet reproduir biofilms en un laboratori i també les condicions que es donen durant el procés d’infecció. El que permet provar la resistència o sensibilitat a diversos antibiòtics, identificar el tractament adequat i personalitzar-ho a cada pacient.

BiofilmChip permet ser optimistes en el tractament d’infeccions cròniques com la fibrosi quística, infeccions urinàries o pulmonars, les contaminacions de material hospitalari i fins a la indústria alimentària.

L’ús de BiofilmChip no requereix d’infraestructures complexes, de manera que es podria incorporar a la rutina dels laboratoris de microbiologia clínica o la indústria privada.

Actualment, l’IBEC ha patentat el dispositiu i s’estan buscant inversors per poder treure al mercat un aparell que té un cost de fabricació inferior a 1 EUR i que pot salvar milions de vides.

We also recommend you