LCA4Climate

Els joves i l’emergència climàtica

  • 27/05/2021
  • 1 min reading time
Joves Emergència Climàtica
Foto: Ajuntament de Barcelona

La propera setmana, els dies 31 de maig i 1 de juny, l’Ajuntament de Barcelona organitza les jornades “Emergència climàtica: la ciència respon”, una trobada entre investigadors, tècnics de l’àmbit públic i estudiants per debatre sobre l’emergència climàtica. Entre els principals objectius de l’acte hi ha la voluntat d’acostar la ciència a la ciutadania per posar-la a l’abast de tothom i donar veu al joves per conèixer la seva visió i les seves demandes per fer front al canvi climàtic.

Dins el marc de les jornades, es presentaran els resultats del programa “Joves per l’emergència climàtica”, una iniciativa on han col·laborat les investigadores de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF, Alba Bala i Laura Batlle. En aquest projecte hi han participat alumnes de 16 centres educatius de la xarxa d’Escoles + Sostenibles que, acompanyats d’un científic expert, han investigat sobre el canvi climàtic a través de cinc àrees temàtiques: salut i clima, cultura de la sostenibilitat vs. ecoansietat, alimentació i canvi climàtic, espai públic i clima, i residus i economia circular.

Laura Batlle ha estat l’encarregada de guiar els estudiants que han investigat sobre alimentació i canvi climàtic, i Alba Bala ha acompanyat els alumnes que han treballat sobre residus i economia circular. El proper 1 de juny, els estudiants presentaran els resultats obtinguts durant el procés de recerca i faran entrega d’un manifest per afrontar l’emergència climàtica.

Les jornades “Emergència climàtica: la ciència respon” es podran seguir de manera presencial des de l’Institut d’Estudis Catalans o de manera virtual. Les inscripcions són gratuïtes i el registre encara està obert.

We also recommend you