LCA4Climate

Biodiversitat i indústria

Biodiversitat i indústria
Foto: CSR Europe - Biodiversity & Industry

Algunes empreses ja treballen per complir amb els ODS i altres indicacions de la UE que tenen com objectiu protegir el medi ambient i la biodiversitat del planeta. Cal posar fre a l’escalfament global.

Empreses de diferents sectors estan treballant per fer més real el seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i amb les polítiques del Green Deal de la Unió Europea amb l’objectiu final d’actuar per la protecció del medi i la biodiversitat.

A la natura, els individus, plantes i elements conviuen i treballen conjuntament per desenvolupar-se i sobreviure en un ecosistema habitable. Aquesta balança de cohabitatge es veu cada vegada més interrompuda per la continua pèrdua de la fauna i la flora causada per la nostra activitat industrial que fa malbé els hàbitats i dona més força al nostre enemic, l’escalfament global.

Grans empreses de diferents sectors han volgut posar fil a l’agulla i han començat a treballar dins la plataforma col·laborativa “Biodiversity & Industry” promoguda des de CSR Europe per tal de desenvolupar un pla d’acció que creï una nova connexió entre la indústria i la biodiversitat, minimitzi els impactes negatius de la primera i alhora maximitzi noves oportunitats de negoci basades en la protecció de la natura. Aquesta plataforma funciona mitjançant un nou enfocament a la cadena de valor a través de l’estratègia peer-to-peer, ajudant a les empreses a millorar els processos en la seva cadena de valor. 

Quines mesures han pres algunes empreses per protegir la biodiversitat?

Un dels reptes que han d’encarar les empreses és la integració de la biodiversitat en el procés de presa de decisions de la companyia. Per fer-li front, l’empresa química Solvay va decidir realitzar un estudi intern basat en una valoració del Cicle de Vida per saber l’impacte ambiental i sobre la biodiversitat dels seus productes durant tot el procés de la seva cadena de subministrament.

Solvay es va proposar aconseguir una sèrie d’objectius per al 2030: reduir un 2% anual les emissions causants de l’efecte d’hivernacle, reduir un 30% la deixalleria no reutilitzable i passar a energies renovables. Ho està duent a terme a través d’un programari d’intel·ligència artificial basat en models de gràfics i eines d’aprenentatge automàtic que mostren els fluxos de producció detectant anomalies per poder predir incidents i modelar l’evolució de xarxes.

D’altra banda, la distribuïdora d’electricitat, gas natural i energies renovables Engie ha volgut enfocar el seu pla empresarial sota el lema “Evitar, reduir i compensar”, mitjançant la integració d’instal·lacions fotovoltaiques a la seva cadena de valor.

En canvi, l’empresa de materials de construcció i ciment Titan va decidir que per reduir l’impacte en l’extracció de matèries primes, establiria una pràctica per la rehabilitació de les pedreres utilitzades, ja que deu de les seves pedreres són reconegudes com zones d’alta biodiversitat valuosa.

Un altre obstacle que les empreses es poden trobar a l’hora d’establir estratègies de negoci per a la biodiversitat és el fet d’involucrar els proveïdors en la iniciativa. Per lluitar contra aquesta cursa d’obstacles, l’empresa espanyola de producció d’energia Iberdrola va decidir incorporar els seus distribuïdors en les decisions d’estratègies de negoci per incloure la biodiversitat promovent la sensibilització i fomentant l’educació ambiental al personal de l’empresa, tant propi del grup, com el subcontractat i el dels seus proveïdors.

Mesures des de la perspectiva europea

Les empreses han de saber adaptar-se als nous requisits no financers de les Directives Europees i del Protocol sobre la Biodiversitat Biològica. Un estudi de la Comissió Europea “Assessment of Biodiversity measurement approaches for business and financial institutions” aporta diferents propostes per adoptar metodologies per tal que els enfocaments siguin transparents.

Una de les propostes interessants és Agrobiodiversity Index que, tot i que encara no s’ha aplicat a cap empresa, té com a principal objectiu ajudar a controlar la contribució al desenvolupament dels ODS relacionats amb l’agricultura sostenible.

Un altre enfocament és Biodiversity Footprint for Financial Institutions que té per objectiu introduir l’obligatorietat d’informació sobre la biodiversitat en institucions financeres, ja que poden vincular els resultats de la petjada ambiental amb referències com els ODS per prendre decisions. D’altra banda, és interessant considerar el Biodiversity Performance Tool for Food Sector, ja que està estretament lligat a l’ODS 15 (protegir, restaurar i promoure la biodiversitat a la Terra) i per avaluar el rendiment d’explotació de les granges.

Ara bé, tot i les eines per avaluar l’eficàcia de les empreses per identificar els seus punts forts i dèbils en les estratègies de biodiversitat -incloent la gestió de risc, mètriques i objectius, i compromís de la direcció de l’empresa-, cal tenir en compte que és complicat establir uns objectius adequats per tal d’aconseguir un rendiment, ja que no existeix una mètrica clara i definida per a la biodiversitat. El vertader repte està en utilitzar adequadament els resultats obtinguts en l’avaluació i augmentar la capacitat del consell d’administració de l’empresa per incloure la biodiversitat a l’hora de prendre decisions estratègiques i per millorar els processos interns mitjançant el desenvolupament d’un marc comú sobre la conscienciació de la biodiversitat i la protecció del medi.

We also recommend you