LCA4Climate

ACV i economia circular en el packaging de begudes

  • 04/02/2021
  • 1 min reading time
Packaging Review Càtedra
Foto: Pxhere

Els investigadors de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic d’ESCI-UPF Ilija Sazdovski, Alba Bala i Pere Fullana han publicat un article a la revista Science of The Total Environment titulat Linking LCA literature with circular economy value creation: A review on beverage packaging. Els investigadors han fet una revisió sistemàtica de la literatura científica que fa servir la metodologia de l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) aplicada al packaging de begudes per veure de quina manera s’adaptava i complia amb els principis de l’economia circular.

Com apunten els investigadors a l’inici del paper, l’augment del volum de residus d’envasos i la seva gestió és un dels grans reptes mediambientals a nivell global. Per això, el packaging és una de les principals preocupacions dels analistes d’economia circular a l’hora de mesurar l’impacte mediambiental dels productes, que sovint es fa seguint la metodologia de l’Anàlisi del Cicle de Vida.

L’objectiu de l’article era veure en quina mesura el nou paradigma de l’economia circular s’ha integrat en la metodologia de l’ACV per al cas específic del packaging de begudes. Per a fer-ho, van dur a terme una revisió de la literatura científica sobre el tema present en les bases de dades d’SCOPUS i Web of Science i, finalment, van escollir 51 papers per analitzar-los en profunditat.

Aquesta anàlisi ha permès als investigadors elaborar un llistat de recomanacions que tenen per objectiu millorar la manera en què l’ACV s’aplica en el packaging de begudes. Seguint aquestes indicacions, es podria perfeccionar el disseny de noves estratègies de packaging i allargar la vida dels materials dels envasos alhora que permetria complir amb els principis d’economia circular de manera equitativa.

We also recommend you