LCA4Climate

L’impacte de les migracions i l’aculturació dietètica en la petjada de carboni

  • 06/10/2020
  • 1 min reading time
Aculturació dietètica i petjada de carboni
Foto: National Geographic

La Càtedra UNESCO d’ESCI-UPF ha col·laborat en un estudi que determina que l’aculturació dietètica genera un augment de la petjada de carboni. L’estudi ha analitzat l’impacte sobre el canvi climàtic de les migracions interiors a la Xina i els canvis en la dieta que això suposa.

El Dr. Pere Fullana i la investigadora Laura Balle de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic d’ESCI-UPF han participat en un estudi que porta per títol “Dietary acculturation generates virtual carbon flow: The overlaid effects of geographically varied dietary patterns and population migration in urban and materials-flowing China”.

Les migracions de les zones rurals a les zones urbanes comporten també un canvi dels hàbits en l’alimentació. S’abandonen els patrons alimentaris dels llocs d’origen per assimilar els del lloc de destí. Aquest procés s’anomena “aculturació dietètica”.

L’estudi quantifica la petjada de carboni de la demanda alimentària de l’aculturació dietètica i estableix com un canvi d’hàbits en les dietes urbanes, enriquides amb productes animals, pot ajudar a mitigar els efectes del canvi climàtic global.

Comparant els patrons alimentaris de les llars rurals amb les urbanes de 31 províncies xineses i quantificant la petjada de carboni d’aculturació dietètica superposant poblacions migrants interprovincials amb patrons dietètics geogràficament variats, s’estableix un augment considerablement superior a la mitjana dietètica neta de la petjada de carboni.

S’ha vist que cinc províncies de la Xina són responsables del 74% de l’augment de la petjada de carboni de l’aculturació dietètica. I aproximadament el 55% del creixement va ser degut a l’augment en la ingesta de productes aquàtics i vedella, mentre que la disminució de la ingesta de cereals va compensar aproximadament el 44%. A més, els fluxos de petjada de carboni dietètics s’han pogut relacionar amb els fluxos del comerç de productes bàsics.

L’estudi proporciona nous coneixements que seran útils per quantificar les emissions de carboni de la demanda d’aliments.

We also recommend you