ESCI-UPF

Les amenaces de la falta de diversificació

  • 05/10/2020
  • 1 min reading time
Falta de diversificació
Foto: Pixabay (Nattanan23)

Joan Ribas, professor del GNMI, ha publicat un article al Diario de Ibiza on parla sobre les incerteses que genera l’escenari post-pandèmia en un país com Espanya, que tradicionalment ha concentrat la seva activitat en sectors com la construcció i el turisme.

En primer lloc, Ribas explica quins són els beneficis de la diversificació en economia, una de les poques “veritats incontrovertibles”, diu. Pel que fa a les finances, la diversificació és una eina per protegir les inversions i garantir un menor risc. A nivell macroeconòmic, d’altra banda, permet generar unes economies més resistents i un creixement més equilibrat, així com una millor resposta a les envestides de les crisis. Per contra, no diversificar pot portar a l’esclat de bombolles financeres.

Malgrat conèixer els beneficis de la diversificació, el professor diu que hi ha alguns territoris que, bé per dinàmica històrica o per miopia, tendeixen a concentrar la seva economia en sectors que ofereixen un important creixement a curt termini. Per a Espanya, aquests són els casos de la construcció (i la conseqüent bombolla immobiliària que va esclatar amb la crisi del 2008) i el turisme.

El sector del turisme, que representa un 10% del PIB mundial, és precisament un dels sectors a nivell global més afectats per la COVID-19. A més, les últimes dades apunten que el turisme pot trigar entre 5 i 7 anys a recuperar els nivells del 2019. Davant aquest panorama desolador, el professor Joan Ribas lamenta que durant els últims 25 anys els empresaris del país hagin apostat gairebé amb fe cega pel sector immobiliari i turístic sense tenir en compte la diversificació i la inversió en altres sectors.

Les incerteses que obre l’escenari post-COVID afecten de manera destacada ciutats com Barcelona i territoris com les Illes Balears, llocs on ja fa temps que es denuncia el model intensiu d’explotació turística i immobiliària.

Ribas tanca l’article parlant d’una última amenaça per afrontar aquesta difícil situació: l’amenaça dels negacionistes. Aquells que neguen el canvi climàtic, la necessitat d’apostar per models de negocis sostenibles i, per sobre de tot, aquells que neguen l’existència de la pròpia pandèmia.

We also recommend you