LCA4Climate

La digitalització de l’aigua, una realitat

  • 24/09/2020
  • 1 min reading time
Digitalització de l'aigua
Foto: Pixabay (Rony Michaud)

L’aplicació de noves tecnologies està fent que molts sectors puguin adaptar-se i ser més sostenibles aplicant conceptes d’economia circular. La digitalització de l’aigua és un exemple de com la realitat econòmica cada vegada és més conscient que els recursos naturals són limitats.

L’economia circular és un concepte cada cop més present a diversos sectors. Són moltes les empreses implicades a allargar al màxim la vida dels recursos i fer com fa la natura: tancar el cicle dels recursos, el què repercuteix positivament en l’economia i el medi ambient. La digitalització de l’aigua només n’és un exemple, però prometedor.

Quan apliquem les noves tecnologies i l’economia circular a recursos com l’aigua, el que fem és fomentar l’eficiència, la reutilització, a la vegada que combatem l’escassetat i garantim la qualitat d’aquest recurs tenint en compte el canvi climàtic i l’augment de l’ús que en fem. Miquel Rovira, director de l’Àrea de Sostenibilitat a Eurecat, explica en un article a la revista Catalunya Econòmica que el què s’està promovent és una utilització intel·ligent de l’aigua aplicant conceptes d’economia circular, és a dir, reutilització.

Reutilització, en el cas de l’aigua, vol dir extreure’n els components de valor (nutrients, metalls, etc.) i recuperar-ne l’energia. Però no tota l’aigua de tot arreu té els mateixos components, el què significa desenvolupar tractaments a mida i integrats al medi natural i també regeneració del medi natural amb nous sistemes in situ de recuperació d’aqüífers contaminats.

La digitalització i gestió intel·ligent de l’aigua passa per l’automatització de tot el cicle: des de la captació, el tractament i la distribució al consum, la gestió de les aigües residuals i la reutilització. L’aplicació de les noves tecnologies com la Intel·ligència Artificial (AI), el Big Data, l’Internet de les Coses (IoT) i la ciberseguretat ajudaran a reduir despeses, ser més eficients, reutilitzar recursos i garantir la seguretat de subministre i d’infraestructures.

La Intel·ligència Artificial, el Big Data i la connectivitat entre cadenes de valor suposa una millor presa de decisions a més de guanyar en eficiència i en temps real. L’Internet de les Coses (IoT) i la monitorització permet interactuar amb l’entorn i disposar de més informació i més relació entre el món virtual i el real. Aconseguir integrar l’anàlisi predictiva en la gestió ajudarà a fer que el Big Data es converteixi en Smart Data.

Hem d’entendre que les dades són la matèria primera, la tecnologia és l’eina, però són les persones qui aporten interpretació i visió. Des dels gestors fins els usuaris. La digitalització i la gestió intel·ligent de l’aigua ens ajudaran a tenir més qualitat i productivitat, però també sostenibilitat. Per aconseguir-ho, cal interpretar bé l’entorn i entendre els efectes del canvi climàtic. Només així podrem adaptar la tecnologia i posar-la al servei de les nostres necessitats i les del planeta.

En aquest sentit, a Barcelona s’està duent a terme un projecte finançat per la UE, Life iBathwater, que consisteix en un nou sistema de gestió integrada de la xarxa de clavegueram urbà per controlar i reduir l’impacte de les aigües residuals en episodis de tormentes. L’objectiu és reduir l’impacte ambiental i minimitzar els riscos sanitaris de zones de bany, com poden ser platges, durant períodes de contaminació.

We also recommend you