ESCI-UPF LCA4Climate

La UPF presenta l’informe sobre la seva petjada de carboni

  • 02/06/2020
  • 1 min reading time
La UPF presenta l’informe sobre la seva petjada de carboni
Foto: PxHere

En el marc del Dia Mundial del Medi Ambient, el 4 de juny la Universitat Pompeu Fabra (UPF) presentarà en línia l’informe sobre la seva petjada de carboni, elaborat per la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF i el Servei d’Infraestructures i Patrimoni de la UPF.

Amb l’objectiu de contribuir a minimitzar els impactes del canvi climàtic, conèixer la procedència de les nostres emissions és imprescindible per reduir-les, segons els investigadors. Per això, el proper 4 de juny a les 11 hores, el director de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF, Pere Fullana i Palmer, presentarà en línia els resultats del càlcul de la petjada de carboni corporativa de l’activitat realitzada als campus de Poblenou, Ciutadella, Mar, així com a l’edifici corporatiu de Mercè i al centre adscrit ESCI-UPF, durant l’any 2018. Aquest càlcul, realitzat per investigadors de la Càtedra UNESCO ESCI-UPF i el Servei d’Infraestructures i Patrimoni de la UPF, ha permès conèixer l’impacte ambiental de l’activitat de la universitat i identificar-ne punts de millora.

Entre les principals conclusions de l’informe sobre la petjada de carboni, els investigadors destaquen que les emissions de gasos d’efecte hivernacle de la UPF al 2018 han estat de 8.663,2 tones de CO2-equivalent. Aquestes emissions provenen, entre d’altres, del consum de combustibles fòssils per calefacció i per equips mòbils i vehicles destinats al transport de persones i mercaderies dels que n’és propietària la universitat; del consum elèctric associat a les activitats dels campus i la utilització de la xarxa de districlima, tant per a la refrigeració com per a la calefacció dels edificis; i del transport de personal i alumnat.

Com a recomanació destacada per a reduir les emissions, l’informe aconsella consumir electricitat certificada generada amb fonts renovables i recomana desvincular-se de l’ús de gas natural electrificant la climatització. En qualsevol cas, tot i aquests punts de millorar, els investigadors destaquen la bona posició de partida i el potencial de la UPF per assolir objectius ambiciosos en la reducció d’emissions i plantejar mesures de compensació d’emissions en aquells àmbits en els quals la capacitat de reducció hagi arribat al seu límit.

Si vols participar en aquesta presentació i conèixer quina és la petjada de carboni de la universitat, envia un correu a upfsostenible@upf.edu i podràs accedir-hi mitjançant aquest enllaç.

We also recommend you