ESCI-UPF

Diversitat de gènere a l’empresa

RSC i igualtat en les empreses: ètica o estètica?

Diversitat de gènere
Foto: El Mundo

El passat 22 de gener es va organitzar a ESCI-UPF un taller formatiu sobre la Diversitat de gènere en l’empresa. Gloria González, d’Economistas sin Fronteras, va parlar de conceptes bàsics en matèria d’igualtat.

Diferència entre sexe i gènere, corresponsabilitat, triple jornada, bretxa salarial, sostre de vidre, què passa quan un home o una dona no adopten els estereotips establerts i la segregació horitzontal i vertical en l’empresa… Cal evidenciar la importància de la diversitat de gènere, per la seva integració i gestió en l’àmbit empresarial, com a part de la responsabilitat social de les organitzacions.

Sabíeu que de 190 caps d’estat al món, tan sols 9 són dones? Sou conscients que de tots els representants en els Parlaments arreu del món, només un 13% són dones? Fins i tot als consells d’administració i juntes directives en ONGs únicament un 20% són dones.

Al taller organitzat per ESCI-UPF, entre diversos temes (tots igual d’importants), vam centrar-nos en les dificultats que, pel simple fet d’haver nascut dones, ens suposa escalar posicions dins l’empresa amb les mateixes aptituds i competències que un home -l’anomenat “sostre de vidre”- i en la conciliació laboral, domèstica i personal per haver d’escollir entre èxit professional o satisfacció personal.

Sabíeu que, si en realitat es comptabilitzés el volum de treball que la tasca domèstica representa suposaria més del 50% del PIB d’un país occidental? El treball productiu és aquell que històricament s’ha vinculat als homes, el que es realitza a l’esfera pública i sempre ha estat remunerat. El treball reproductiu, per contra, fa històricament referència a la feina no remunerada de les dones en tasques domèstiques. Aquest treball, per repartició i consolidació dels rols de gènere, ha permès que s’invisibilitzi aquesta feina ocultant-la dins la llar.

Posem el cas que un home i una dona treballen a jornada completa i tenen una criatura, les dades mostren que, donat que la dona fa dues vegades més feina a casa i dóna tres vegades més atenció als infants que l’home, això suposa que la dona té entre dues i tres feines mentre que l’home només en té una. Qui creieu que reduirà abans la seva jornada laboral? La corresponsabilitat en la feina domèstica, no és ajudar.

D’altra banda, vam aprofundir en la responsabilitat social de les empreses en matèria d’igualtat, on està estipulat per llei que hi ha d’haver igualtat salarial i de drets entre homes i dones (igualtat formal i material). Però a la pràctica s’ha pogut evidenciar que realment hi ha poques o cap dona en les juntes i, a més a més, a l’empresa, com a qualsevol altre àmbit social, es tendeixen a adoptar rols de gènere.

Plegades, vam arribar a la conclusió que cal gestionar la diversitat des de la diversitat: fer que realment hi hagi paritat de dones en les juntes directives i consells d’administració, implantar una filosofia empresarial on estiguem totes incloses, treballar per una societat on hi hagi igualtat salarial recollida a les lleis i igualtat real d’oportunitats.

We also recommend you