Business

Igualtat de gènere, una quimera

La bretxa salarial i la manca d’oportunitats per a les dones penalitza el creixement econòmic

  • 04/06/2019
  • 1 min reading time
Igualtat de gènere
Foto: Shutterstock

És una crua evidencia que vivim en un món ple de desigualtats, però n’hi ha una que és especialment preocupant: la penalització que rep la meitat de la població pel fet de ser dona. Discriminades a la feina, amb un sostre de vidre que costa trencar, els economistes reconeixen que això té un cost que no podem obviar.

Alguns estudis, assenyalen que deixar de banda el know how femení suposa deixar de créixer mig punt anual. I això, en xifres, són molts milers de milions d’euros. Però més enllà del cost econòmic, hi ha una realitat encara més important: la injustícia de gènere que això suposa.

En el desè aniversari de la constitució de l’Observatori Dona Empresa Economia, creat per la Cambra de Comerç de Barcelona, s’ha publicat un informe en què queda patent el llarg recorregut que cal fer per aconseguir minimitzar aquesta discriminació de gènere.

El pitjor d’aquest estudi són algunes de les dades que es desprenen. Així, ara que sembla que hi ha més consciència social per revertir aquesta lamentable situació, les xifres apunten que el nombre de dones directives està retrocedint o, en el millor dels casos, s’ha estabilitzat.

Segons l’informe presentat per aquest Observatori, i d’acord amb la legislació aprovada per les Corts Espanyoles amb la Llei d’igualtat, només un 12% de les empreses estarien complint amb la recomanació que fixa aquesta legislació. I el que és pitjor, aquest percentatge pràcticament no s’ha mogut en els darrers 5 anys, ja que abans era de l’11%.

Igualtat de gènere

Font: Observatori Dona Empresa Economia

En el cas català, de les 3.383 empreses afectades, només 416 tenen un 40% de dones en els seus consells d’administració. Si l’anàlisi es fa des d’una perspectiva departamental, el percentatge femení és d’un misèrrim 22%, sent publicitat, recursos humans, qualitat i màrqueting, les àrees on la dona té més presència, entre un 45 i 36%.

En el cas de les grans empreses cotitzades a l’IBEX 35, la situació es reprodueix mimèticament, doncs només el 22% dels membres dels consells d’administració són dones. Molt lluny del que la pròpia CNMV ha recomanat com a objectiu per a l’any vinent, que seria aconseguir un 30%.

L’única notícia positiva és que en els darrers dos anys s’ha reduït l’anomenada bretxa salarial. Tot i així, aquesta encara és elevada, donat que el salari/hora és un 16% inferior al dels homes i en el càlcul salari/any, un 23% inferior. Per tot això, des de l’Observatori, es considera necessari introduir mesures “que abordin de manera real i pràctica” aquesta problemàtica.

En aquest sentit, des de l’Observatori es va més enllà i es considera inevitable, així com a necessari, “l’establiment temporal de quotes i el reformulament de les polítiques de conciliació perquè siguin utilitzades” per tots els treballadors. En resum, cal canviar la dinàmica actual i corregir la discriminació que pateix la dona en el món laboral.

We also recommend you