Bioinformatics

El professor del BDBI Marc Noy, guardonat

  • 22/11/2018
  • 1 min reading time
Marc Noy és professor de Matemàtica discreta i optimització al BDBI / Foto: arxiu ESCI-UPF

El professor del BDBI de Matemàtica discreta i optimització i catedràtic del Departament de Matemàtiques de la UPC, Marc Noy, ha estat guardonat enguany amb el premi Narcís Monturiol per les seves aportacions en l’àmbit de la combinatòria i la teoria de grafs.

Els guardons Narcís Monturiol els concedeix la Generalitat al mèrit científic i tecnològic i volen reconèixer les persones que “hagin contribuït de manera destacada al desenvolupament de la ciència i la tecnologia a Catalunya”, tal i com es recull en el decret de concessió que el Departament d’Empresa i Coneixement ha fet públic.

Des d’ESCIUPFNews, hem tingut l’oportunitat de parlar amb ell i conèixer amb més detall què pensa sobre el món de la ciència que l’envolta. Sobre la matèria de la que ell és un expert, les matemàtiques, Noy assenyala que “és una ciència predictiva que ofereix models d’anàlisi i de comparació” molt necessaris i molt útils en altres disciplines científiques.

En aquest sentit, Noy veu clarament aquesta utilitat en el camp de la biologia, i més ara “que té una vessant quantitativa molt més important que abans”. En el context actual no es pot entendre la biologia sense un component computacional que ajudi a desenvolupar aquesta ciència.

Però com explicar matemàtiques a joves que tenen un interès inicialment i teòrica tan allunyats de la matemàtica? Ha resultat un “repte interessant i apassionant”, que li ha permès entrar en contacte amb companys d’altres universitats en un projecte singular en el que el coneixement creuat és fonamental per a entendre la complexitat dels problemes del present.

Reconeixent una procedència tan diversa entre l’alumnat, Noy recorda que a l’hora de dissenyar el pla docent es va voler, des d’un primer moment, explicar “temàtiques molt concretes i sempre acompanyades d’exemples”. En definitiva, es va buscar que “s’entengués que les matemàtiques són rellevants per resoldre problemes, però amb un nivell de concreció que es pogués assolir”.

La segona part de la seva assignatura, l’optimització, és una eina fonamental per a l’anàlisi de dades (el que els mitjans de comunicació solen anomenar com a big data). I aquí sí que els alumnes “hauran de conèixer eines més clàssiques lligades al càlcul”.

Aquesta anàlisi de dades actual es diferencia de l’estadística per dues raons de pes: d’una banda, el volum de dades és molt superior; de l’altra, els paràmetres a analitzar també han crescut de manera exponencial. Amb aquest nou panorama, es fa necessari conèixer a fons nous mètodes d’estadística multidimensional.

Noy no vol dir on acabarà tot aquest procés d’accés, codificació i interpretació de la muntanya de dades que tenim ara al nostre abast, el que sí té clar és que “es faran coses que abans no es feien”. I per fer-les, la computació serà clau. Ell té clar que dins d’aquest món, una de les claus estarà “en la capacitat de dissenyar nous algoritmes capaços de resoldre problemes complexos”. I, per fer-ho, els fonaments matemàtics i computacionals són bàsics.

We also recommend you