Universidad

Aturada globalització

Nova aturada de la globalització

El confinament mundial ha provocat l’aturada del comerç internacional. Ha accelerat el procés de frenada de la globalització. Les respostes a partir d’ara seran més nacionals i això ja ha passat abans a la Història, sobretot en èpoques de guerra, en situacions extraordinàries que fan canviar les preferències de la ciutadania.

llei seca

La llei seca (1920-1933)

Enguany es compleixen 100 anys de la posada en marxa d’una de les lleis més famoses i més ineficients dels EUA: la llei seca. Enlloc d’acomplir els objectius pels que havia estat aprovada, la Prohibition Act va comportar una gran pèrdua econòmica per a les arques del govern i va donar ales al desenvolupament del crim organitzat.