Reivindicar el valor social de les empreses

El món està dominat per una visió àmpliament estesa i acceptada per tothom: el valor de les empreses varia segons la seva productivitat i rendibilitat financera. Quan més guanys, millor. Ara bé, des de fa temps s’ha obert un debat. I si aquesta no fos la millor manera de valorar l’impacte social de les empreses?