Reivindicar el valor social de les empreses

El món està dominat per una visió àmpliament estesa i acceptada per tothom: el valor de les empreses varia segons la seva productivitat i rendibilitat financera. Quan més guanys, millor. Ara bé, des de fa temps s’ha obert un debat. I si aquesta no fos la millor manera de valorar l’impacte social de les empreses?

Internacionalitzar-se amb ètica

El director de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa d’ESCI-UPF, Xavier Carbonell, és l’autor d’una nova guia d’RSC especialment pensada per a pimes que operen en els mercats internacionals. Aquest projecte ha estat editat pel Consell General de Cambres de Catalunya.