Albert Carreras economia catalana

L’economia catalana: una visió plurisecular

El 10 de desembre, Albert Carreras, director d’ESCI-UPF, va entrar a l’Institut d’Estudis Catalans com a membre numerari de la secció de Filosofia i Ciències Socials. Recull en aquest article el contingut del seu discurs de recepció que, com és habitual, va comptar amb la resposta d’un altre membre, Andreu Mas-Colell.