Proxima, Mishima i Festivalet

Proxima, Mishima i Festivalet

Proxima, una pel·lícula d'astronautes que explica la dificultat de compaginar la carrera professional i la dedicació als fills, un concert de Mishima per celebrar el Nadal que ja s’acosta i un munt de markets entre els que sobresurt el Festivalet són alguns dels plans més destacats que trobareu a l’agenda.