John Nash

John Nash i la teoria del joc

El Nobel John Nash va destacar per la seva feina en la teoria del joc, geometria diferencial i equacions diferencials parcials, que han proporcionat coneixement de les forces que actuen sobre l’atzar i els esdeveniments en els sistemes complexes de la vida diària. Les seves teories s’utilitzen en economia de mercat, informàtica, biologia evolutiva, intel·ligència artificial, comptabilitat, política i teoria militar.

Nova ruta de la seda

La nova Ruta de la Seda

La Xina té la intenció, i ja hi treballa, de crear una via comercial que uneixi el gegant asiàtic amb Europa, Àfrica i també Llatinoamèrica. Es tracta de crear rutes alternatives a la marítima, dominada pels EUA, que consolidaran el poder del país governat per Xi Jinping.

La ruta de la seda

La ruta de la seda

La ruta de la seda va ser la xarxa comercial interregional més important de l’antiguitat, un pont que va unir Orient i Occident durant segles i pel qual no només circulaven mercaderies, sinó també idees i coneixements. Descobrim la importància d’aquesta ruta per a la història del comerç internacional.