Research

Single plastics could be the solution

Could single-use plastics reduce aviation massive greenhouse gases emissions?

Metal and single-use bamboo cutlery are linked to higher GHG emissions than its plastic counterparts when used in commercial aviation, according to the last scientific paper published by UNESCO Chair in Life Cycle and Climate Change ESCI-UPF’s researchers in the reputed journal ‘Science of the Total Environment’. They recommend solutions to be application-oriented and not material-oriented.

Internacionalització a Espanya

Els nous reptes de la internacionalització

Les oportunitats que poden oferir els mercats internacionals, tant a una empresa com a l’economia en el seu conjunt, són importants i clares. No només es tracta de poder vendre més a nous mercats i diversificar el risc dels ingressos, sinó que sovint aquests processos d’internacionalització en cert sentit “reformen” l’empresa (i l’economia).