La función del DIRSE se consolida en España

Mujer, entre 40 y 50 años, con formación universitaria y un posgrado específico en RSC. Con 10 años de experiencia en el puesto, 3,8 colaboradores de media y 1 millón de euros de presupuesto, además de formar parte del Comité de Dirección. Así es la persona promedio encargada de la Responsabilidad Social en una empresa.

Reivindicar el valor social de les empreses

El món està dominat per una visió àmpliament estesa i acceptada per tothom: el valor de les empreses varia segons la seva productivitat i rendibilitat financera. Quan més guanys, millor. Ara bé, des de fa temps s’ha obert un debat. I si aquesta no fos la millor manera de valorar l’impacte social de les empreses?

Internacionalitzar-se amb ètica

El director de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa d’ESCI-UPF, Xavier Carbonell, és l’autor d’una nova guia d’RSC especialment pensada per a pimes que operen en els mercats internacionals. Aquest projecte ha estat editat pel Consell General de Cambres de Catalunya.