Dumping fiscal

Dumping fiscal

El “dumping fiscal” aixeca molta polseguera a escala europea i en l’àmbit estatal. La crítica situació en què es troba l’economia l’ha convertit en un tema que preocupa als responsables de la política fiscal i també als contribuents, que veuen com algunes multinacionals i grans fortunes es traslladen d’un lloc a un altre per pagar menys impostos.

Paradisos fiscals

Paradisos fiscals, un malson global

Els paradisos fiscals són molt interessants per aquells que no volen veure reduir la seva fortuna amb el pagament d’impostos, però són una xacra per als estats. És difícil lluitar contra l’evasió fiscal que afavoreix a uns pocs mentre castiga a una gran majoria.