Plàstic a l'oceà

Contaminació

Plàstic a l'oceà

Cada any es produeixen més de 400 milions de tones de plàstic en el món i només un 9% dels residus que generen es reciclen, mentre que el 79% es troba en abocadors o abandonat a la natura, segons l'ONU. Surant en l'oceà, els científics estimen que hi ha al voltant de 5 bilions de peces de plàstic.

Parada de bus a Barcelona

És vàlid un estudi ambiental després de 2 dècades?

La impossibilitat de respondre un simple sí o no a aquesta pregunta ha portat als científics a avaluar els impactes ambientals d'una parada d'autobús a Barcelona al llarg del seu cicle de vida, i a comparar-los amb els resultats d'un estudi de 1998, concloent que els segons es poden utilitzar com a indicador proxy però impliquen una pèrdua de precisió.