LCA4Climate

Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic

l'estrès tèrmic en la productivitat laboral i el treball decent

Canvi climàtic

L'escalfament global podria costar 80 milions de llocs de treball

L'augment de la calor a causa del canvi climàtic podria portar a la pèrdua de 80 milions de llocs de treball per a 2030, segons alerta l'Organització Internacional del Treball (OIT) en un nou informe: “Treballar en un planeta més calent: L'impacte de l'estrès tèrmic en la productivitat laboral i el treball decent”.

Pobresa energètica Espanya

Pobresa energètica a Espanya

Al voltant d'un 25% de la població resident a Espanya no podia mantenir el seu habitatge amb una temperatura prou fresca a l'estiu, al 2007 i 2012, segons l'últim estudi sobre pobresa energètica de l’Associació de Ciències Ambientals.