LCA4Climate

Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic

Sostenibilitat econòmica

Entenent la sostenibilitat econòmica

La paraula economia prové de la paraula grega “oikonomos”, que significa administració (“nemein”) de la llar (“oikos”). Així doncs, té molt a veure amb el nostre dia a dia i amb les accions que realitzem i com aquestes afecten el nostre entorn. Si a això li sumem el concepte de sostenibilitat, què obtenim?