LCA4Climate

Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic

Pobresa energètica Espanya

Pobresa energètica a Espanya

Al voltant d'un 25% de la població resident a Espanya no podia mantenir el seu habitatge amb una temperatura prou fresca a l'estiu, al 2007 i 2012, segons l'últim estudi sobre pobresa energètica de l’Associació de Ciències Ambientals.