LCA4Climate

Educació per al desenvolupament sostenible

  • 24 de Gener de 2020
  • 2 mins de lectura
Educació per al desenvolupament sostenible, canvi climàtic
Foto: Shutterstock.com

Avui, 24 de gener, se celebra el Dia Internacional de l'Educació que promou una educació de qualitat, inclusiva i equitativa per a totes i tots, conscienciat de la seva importància per aconseguir un desenvolupament sostenible i combatre el canvi climàtic.

“L’educació és un dret humà, un bé públic i una responsabilitat col·lectiva”, segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO, per les seves sigles en anglès). Així queda reconegut en l’article 26 de la Declaració Universal dels Drets Humans, que exigeix l’educació primària gratuïta i obligatòria, i en la Convenció sobre els Drets de l’Infant, que estipula que els països han de fer que l’educació superior sigui accessible per a tothom.

A més, la UNESCO remarca la importància de l’accés a oportunitats d’aprenentatge al llarg de tota la vida, sense les quals els països no aconseguiran assolir la igualtat de gènere, ni trencar el cicle de pobresa que deixa endarrerits a milions de nenes i nens, joves i adults arreu del món, ni combatre els efectes del repte més gran del nostre temps: el canvi climàtic. Per això, quan es va adoptar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, la comunitat internacional va reconèixer que l’educació és essencial per a l’èxit dels seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En concret, l’ODS 4 té com a objectiu “garantir una educació de qualitat inclusiva i equitativa i promoure oportunitats d’aprenentatge permanent per a tots” per a l’any 2030.

Educació sobre el canvi climàtic

En un context global de crisi climàtica, que reclama mesures urgents per combatre els seus efectes i prevenir les seves conseqüències, la UNESCO defensa que l’educació és una part essencial de la resposta mundial al canvi climàtic, ja que pot ajudar a fer que les persones entenguin i abordin els seus impactes, a més d’augmentar l’“alfabetització climàtica” entre els joves, fomentant canvis en les actituds i el comportament i ajudant-los a adaptar-se a les tendències relacionades amb el canvi climàtic. En aquest sentit, l’educació sobre el canvi climàtic forma part del programa de la UNESCO sobre l’Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS).

“El canvi climàtic afecta totes les persones independentment del país o continent on resideixin. Arreu del món, es viuen les conseqüències de l’augment del nivell de la mar, els canvis ambientals i els fenòmens meteorològics extrems cada vegada més freqüents. En el futur, les conseqüències podrien ser encara pitjors, especialment per a les persones més pobres i vulnerables”, destaquen des de l’organització. Per donar resposta a aquestes amenaces, “la conscienciació es pot utilitzar per prendre decisions informades, exercir un paper vital en el desenvolupament de la capacitat de resiliència i mitigació de les comunitats, i permetre que dones i homes adoptin estils de vida sostenibles”.

Amb aquest mateix objectiu, la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF promou l’educació i la comunicació sobre el desenvolupament sostenible per contribuir a fer de l’aprenentatge sobre el canvi climàtic un element més central i visible de la resposta internacional al canvi climàtic.

També et pot interessar