LCA4Climate Recerca

Programa LIFE

Acció pel clima a la Unió Europea

  • 15 de Maig de 2019
  • 2 mins de lectura
LIFE Zero Cabin Waste
Foto: Projecte LIFE Zero Cabin Waste

Com cada 9 de maig, el dijous passat les institucions europees van celebrar el Dia d'Europa 2019, una oportunitat per donar visibilitat a un element central de la política de la UE per garantir un desenvolupament sostenible: la protecció del medi ambient i l'acció pel clima.

La UE i els governs nacionals han fixat objectius clars que orientaran la política mediambiental europea fins al 2020 i una visió per a més enllà (2050), tal com recull el web oficial de la Unió Europea. Amb aquesta finalitat, es destinen programes d’investigació, legislació i finançament per protegir, conservar i millorar el capital natural de la UE, convertir la UE en una economia de baixes emissions, eficient en l’ús dels recursos, ecològica i competitiva, i protegir als ciutadans de la UE de les pressions i riscos mediambientals per a la salut i el benestar.

Finançament per al medi ambient

Entre les diverses iniciatives de la UE, el Programa LIFE és l’únic instrument de finançament de la UE dedicat, de forma exclusiva, al medi ambient i l’acció pel clima. Des de la seva creació el 1992, LIFE ha cofinançat al voltant de 4.171 projectes, contribuint amb aproximadament 3,4 mil milions d’euros a la protecció del medi ambient i del clima. L’actual període de finançament 2014-2020 té un pressupost de 3.400 milions d’euros.

El seu objectiu general per al període 2004-2020 és contribuir al desenvolupament sostenible i l’assoliment dels objectius i fites de l’Estratègia Europa 2020 i de les estratègies i plans pertinents de la Unió en matèria de medi ambient i clima. D’acord amb el Ministeri per a la Transició Ecològica del Govern d’Espanya, aquesta fita general es basa en catalitzar els canvis en el desenvolupament i l’aplicació de les polítiques mitjançant l’aportació de solucions i millors pràctiques per assolir els objectius mediambientals i climàtics, així com mitjançant la promoció de tecnologies innovadores en matèria de medi ambient i canvi climàtic. Ha de donar suport, així mateix, a l’aplicació del Programa General de Medi Ambient de la Unió fins al 2020: “Viure bé, respectant els límits del nostre planeta”.

LIFE Zero Cabin Waste

Emmarcat en l’actual període de finançament del Programa LIFE 2014-2020, la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF participa en el Projecte LIFE Zero Cabin Waste. Aquest projecte pretén crear un model integrat per reduir, reutilitzar i reciclar els residus derivats del servei de càtering dels avions, i establir la base perquè altres aerolínies puguin replicar aquest enfocament.

Life Zero Cabin Waste “estudia els diferents fluxos de residus generats a la cabina dels avions, plantejar mesures de minimització i implantar la separació de residus a bord, així com la recollida i tractament dels diferents fluxos de residus”, explica Gonzalo Blanca-Alcubilla, investigador a la Càtedra responsable de l’estudi de la petjada de carboni del sistema de gestió actual enfront del sistema futur, mitjançant la metodologia d’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV).

El projecte està en consonància amb la millora de la gestió dels fluxos de residus establerta en la Directiva Marc de Residus (DMA). Així mateix, promou l’objectiu de “convertir els residus en un recurs” del Full de ruta cap a una Europa eficient en l’ús dels recursos i del paquet d’Economia Circular de la Comissió Europea.

A banda d’aquest projecte, la Càtedra ha coordinat el projecte LIFE + FENIX sobre el procés de recuperació de residus d’envasos i el seu cicle de vida. A més, ha participat en el projecte LIFE + HAproWINE, per a l’obtenció de productes d’alt valor afegit a partir de residus generats en la producció vinícola, el desenvolupament d’un programa d’ecoetiquetatge i un pla de sostenibilitat per al sector a Castella i Lleó; entre altres projectes europeus.

 

 

 

També et pot interessar